dimecres, 16 de juliol del 2008

1

Una mica d'història de l'havanera

Les havaneres son tonades marineres originàries de Cuba.
Les portaren els indians, nom amb el que es designava a la gent que a finals del XVIII i durant tot el XIX, anaren a “Fer les Ameriques”.
Aquests indians, que rics o pobres, tornaven a casa, i escampaven aquesta música de ritme indolent i gronxadís.
Les entonaven de taverna en taverna, que era el llóc a on cercaven refugi en dies de tràngol.
Per tant podem dir que l’havanera va néixer al segle XIX, encara que per cercar antecedents musicals, cal remuntar-se al segle XVI on la contradansa anglesa, arribada al Carib quan corsaris i pirates al servei de la corona anglesa, minaven el poder espanyol al continent americà.
Les influències caribenques d'origen Africà donaren a la contradansa un ritme més lent, i els criolls (els americans
descendents de famílies originàries de la Península Ibèrica) hi donaren el toc definitiu.
Aquesta combinació d'influències fou especialment vivaç a Cuba, on sembla que sorgí la nova dansa. Hi ha varies fonts en les quals no queda clara quina va ser la primera havanera, però el que queda clar, es que l'Havanera més popular es “La paloma”, composada per Sebastián Iradier l’any 1840.Cap destacar que les havaneres van tenir una gran decaiguda de públic als anys 50, i solament es van mantenir a les tavernes i barraques d’arran de mar de la costa empordanesa.

1 comentari :

Anònim ha dit...

molt ben explicat ;)

Les Havaneres

Recordo una estrofa del Mestre J.L. Ortega Monasterio, per veure si algú li fa cas......
“..... Escolteu la seva veu, oh canons de tot el món, i la gent de tot arreu, no més guerres ni més morts, no més bombes ni més focs, sóc el canó de Palamós. Si els canons de tot el món, fossin com el vell canó, que tranquil està adormit, blancs i negres dintre el pit, portarien una flor, la Rosa de Jericó.” Gràcies per avançat.............


Inici Bloc